Coming: Workbond

Mikä on Workbond?

Workbond on sovellus, jonka avulla organisaation jäsenet pystyvät tutustumaan toisiinsa yhteisten mielenkiinnon kohteiden kautta. Käyttäjät voivat luoda keskenään ryhmiä, chatteja sekä tapahtumia, jotka edistävät organisaation jäsenten välistä kanssakäymistä, kehittäen samalla tuottavuutta ja työmotivaatiota.

Avainominaisuudet:

– Ryhmien luominen, hakeminen sekä niihin liittyminen
– Feedi, jossa käyttäjät voivat jakaa ajatuksiaan, tapahtumiaan sekä kuviaan muille
– Tapahtumien luominen ja niihin osallistuminen
– Toisten käyttäjien kanssa kommunikointi chatin välityksellä
– Monipuoliset käyttäjäprofiilit, joiden avulla käyttäjät pystyvät tuomaan esiin oman persoonansa ja mielenkiinnon kohteensa

Kehitys, Suunnittelu & Palvelunsuunnittelu

Verticsin vastuualueena on ollut Workbondin mobiilisovelluksen kehittäminen asiakkaan toiveiden mukaisesti hyödyntäen Workbondin omaa backendia.

Teknologia

Workbond on kehitetty React Nativella