Kasvuhakkerointi
(Growth hacking)

Kasvuyrityksenä meillä on yrityksen sisäinen kasvuhakkeri. Nyt olemme valmiit jakamaan hakkerimme myös asiakkaidemme kesken. Growth Hacker on erityisen hyvä lisä, kun ohjelmisto, tuote tai palvelu pitää saada pienellä budjetilla oikean yleisön tietoisuuteen. 

Kasvuhakkeri – helppo ratkaisu kasvun pullonkauloihin

Mikä on kasvuhakkeri?

Kasvuhakkeri ei ehkä yleistä luuloa vastaan varsinaisesti hakkeroi mitään. Hakkerointi (varsinkin ohjelmistoalalla) on huono termi kuvaamaan sitä mitä kasvun pullonkaulojen ratkaiseminen oikeasti sisältää.

Aluksi on todettava, että kasvuhakkeri ja Growth Hacker ovat viime vuosina trendanneita haippitermejä (eng. hype), toisin sanoen hehkutusta. Yleinen merkitys on ollut paikoittain hukassa ja moneen otteeseen yritysten tarkoituksena on saattanut olla vain aallon harjalla ratsastaminen ja avoimen työpaikan tekeminen trendikkääksi.

Työnkuvan alle on monissa yrityksissä laitettu laajasti eri tehtäviä, esimerkiksi kaikkea markkinointiin liittyvästä asiakaspalveluun, ja jopa myyntiin. Selatessa Growth Hacker työpaikkailmoituksia, voisi joskus työnkuvauksista luulla, että haussa on joko yleismies-Jantunen, eli joka paikan höylä, tai kokonainen markkinointitiimi.

Kasvuhakkerointi pähkinänkuoressa

Vaikka kasvuhakkerit tekevät monipuolisia työtehtäviä, on tarkoituksena yksinkertaisesti määrittää lyhyen ajan maali. Maaliin pyritään testaamalla matalalla kynnyksellä eri keinoja ja mittaamalla testien tuloksia. Esimerkiksi potentiaalisten asiakkaiden yhteystietojen kerääminen, eli liidien määrä, on yleinen suorituskykymittari (KPI – Key Performance Indicator).

Suorituskykymittarin tarkoituksena on olla suunnannäyttäjä ja majakka myrskyisillä markkinoilla. Tuota valoa kohti urhea kasvuhakkeri suunnistaa, kun erinäiset kangastukset koittavat häntä harhauttaa. Kun mittarit on päätetty, kaikki tulevat muutokset ja päätökset tehdään ne mielessä. Esimerkki: jos mittari olisi liidien määrä, kaikki toiminta mitattaisiin liidien määrään suhteutettuna ja budjetti suunnattaisiin niihin tehtäviin, jotka kasvattavat eniten liidimäärää.

Pääasiassa kasvuhakkerit tekevät digimarkkinointia tai hakukoneoptimointia, eli tuovat nettisivuille, -kauppaan tai appiin lisää liikennettä. Liikenteestä voidaan sen jälkeen jalostaa liidejä. Kun oikeat aseet (lue mainokset/sisältö) löytyvät ja myyntiä alkaa kertyä, voidaan koneistoon kaataa lisää menovettä, eli pääomaa. Hyvin öljytty suppilo palauttaa sen taas yrityksen kassaan myyntivoittona.

Nykyajan työkaluilla ja teknologialla on helppo seurata mainosten tehokkuutta eri sosiaalisen media alustoilla ja hakukoneissa. Ja muutokset yleisön käyttäytymisessä näkee raporttien numeroista selkeästi. Esimerkki: ”Mainos A pärjäsi paremmin kuin B. Unohdetaan B ja parannetaan A:ta entisestään tekemällä siitä uusi versio A2.”

Kasvuhakkeroinnin prosessi

Verticsin kasvuhakkerointi perustuu toistettavaan prosessiin, jossa testataan eri lähestymistapoja kunnes datan perusteella löydetään toimiva. Ideana on lopulta saada kasaan skaalautuva ja automoitu suppilo, johon rahaa kaatamalla saa vastineeksi kauppaa.

1. Kartoitus – alustavien tarpeiden määrittely ja suunnittelu

 • Kohderyhmät – Keille myydään ja miten he käyttäytyvät?
 • Suorituskykymittarit (KPI) – Mitä halutaan kehittää?
 • Kilpailijat – Miten erotutaan massasta?
 • Lähtötilanne esim. nettisivuilla – Mistä kannattaa aloittaa?

2. Aloitus – sopivien kanavien löytäminen ja käyttöönotto

 • Analytiikka ja seuranta – Asennetaan seuranta, jos sitä ei vielä ole. Alustoina: Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook, LinkedIn…
 • Mainosalustat – Mikä alusta toimii parhaiten? Alustoina: LinkedIn, Google, Facebook, Instagram, Reddit, Jodel, Quora, Youtube…
 • SEO eli hakukoneoptimointi – Millä hakusanoilla hakijat löytävät palvelun luokse? Sisältää myös hakusanatutkimuksen.

3. Jatkuva kehittäminen – säännölliset testit ja parannukset

Tässä on koko homman ydin. Testataan esim. viikottain pienellä budjetilla mikä toimii ja mikä ei. Ei ole virheitä, pelkkiä oppimiskokemuksia. Alla esimerkeillä höystetty 1-2 viikon testijakso.

 1. Olettamus: ”Jos onnistumme, saavutamme 5 liidiä tällä mainoksella”
 2. Testi: Tavallisesti testejä tehdään noin 1-2 viikon välein. Testin kesto vaihtelee datan saamisen ja asiakkaan tahtotilan mukaan. Isommalla budjetilla saa enemmän mainontaa ja sitä kautta enemmän dataa. Ilman riittävää dataa ei voida tehdä varmoja johtopäätöksiä. Joskus voi olla parempi odottaa seuraavaan viikkoon, jotta tulos olisi selkeä.
 3. Analyysi: ”Testi epäonnistui, saavutimme vain 4 liidiä. Mainonta keräsi kiitettävästi klikkauksia, mutta suurin osa vierailijoista poistui laskeutumissivulta nopeasti. Kehitetään sivun sisältöä nostamalla oleellisia tietoja ylemmäksi ja lisäämällä kuvia tekstin joukkoon.”
 4. Raportointi: Kirjataan analyysi ylös ja annetaan tiedoksi asiakkaalle. Samalla ilmoitetaan ensi viikon testin yksityiskohdat ja tavoite.

Ja sama toistetaan ensi jaksolla.

Toimiiko kasvuhakkerointi B2B-yrityksille?

Toimii. B2B-puolella pitää kuitenkin ottaa huomioon, että kohderyhmä on yleensä huomattavasti pienempi kuin B2C:lla. Yritysten myyntiprosessit ovat myös huomattavasti pidempiä. Esimerkiksi Vertics saa B2B-yrityksenä viikoittain liidejä, joita myyjämme soittavat läpi, mutta sopimukset saatetaan allekirjoittaa vasta kuukausien päästä. Tämä hankaloittaa myös laadukkaampien liidien tunnistamista, sillä laadukkuutta voidaan mitata esimerkiksi sillä, kuinka nopeasti asiakas on valmis ostamaan.

Liidien määrä vaihtelee myös vuodenajasta riippuen. Kesällä ja muina lomakausina liidejä tulee vähemmän, kun suurin osa työssäkäyvästä väestöstä ja varsinkin johtoportaasta lomailee. B2B-puolella johto on yleensä tärkein kohderyhmä, koska he tekevät suuret hankintapäätökset.

Kasvuhakkerointi palveluna – sisältö

Ei tämän monimutkaisempaa:

Jätä tietosi niin voimme aloittaa


  Mitä tarkoittaa ”Jatkuvan kehityksen ohjelmistotalo”?

  Verticsin tavoitteena on olla uuden sukupolven ohjelmistoyhtiö. Haluamme murtaa vanhoja perinteitä ja olla mukana kehityksen alusta sen loppuun.

  Paitsi että nykyaikana kehitys ei koskaan lopu. Jatkuvasti on parannettava ja kehityttävä jossakin, etteivät kilpailijat pääse ohi.

  Siksi Vertics.

  Tutustu ihmisiin Verticsin keulassa