Projektijohto

Vertics tarjoaa yrityksenne projekteihin ammattitaitoista, ohjelmistoalan kokemusta omaavaa henkilöstöä takaamaan projektien onnistumisen aikataulun sekä budjetin mukaisesti maksimoiden samalla tuotteen tai palvelun laadun.

Palvelu sopii niin uusille yrityksille, jotka haluavat minimoida riskinsä ensimmäisten projektiensa kanssa, kuin isommillekin yrityksille, jotka tarvitsevat lisää resursseja tai haluavat keskittyä esimerkiksi liiketoimintansa kehittämiseen.

Projektijohto

Ammattitaitoinen johtaminen takaa onnistuneet projektit. Huolellisesti suunnitelluissa ja johdetuissa projekteissa lopputuloksena syntyvä tuote tai palvelu on laadukas ja työ pysyy sekä budjetissa että aikataulussa. Verticsin kokeneet projektipäälliköt auttavat ohjelmistoprojektien läpiviennissä ja takaavat projektille annettujen tavoitteiden täyttymisen. 

Laadukas johto – onnistunut lopputulos

Varsinkin laajamittaisten ohjelmistoprojektien läpivienti vaatii osaavaa johtamista. Vertics tarjoaa projektijohtoon tai product ownerin tehtävään liittyvää tukea joko yksinään tai osana laajamittaisempaa yhteistyötä. 

Ketterä kehitys projektijohtamisen ytimessä

Me Verticsillä uskomme ketterään kehitykseen. Ketterän kehityksen keskeisimpänä ideana on tuotteen tai palvelun kehitys sekä se, että testaus on jatkuvaa. Kehitysprosessi tavallaan iteroi itseään. 

MVP-mallin (Minimum Viable Product) mukaisesti tuote tai palvelu lanseerataan käyttöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin tuotetta tai palvelua koskevaa palautetta voidaan kerätä suoraan käyttäjiltä. Käyttäjäpalautteen perusteella tuotetta osataan kehittää oikeaan suuntaan. Samalla seuraavien kehitysjaksojen sisältöjen priorisointi helpottuu.

Vesiputousmallissa koko projekti suunnitellaan heti alusta loppuun saakka

Ketterän kehityksen vastakohta on niin sanottu vesiputousmalli. Siinä koko tuote tai palvelu suunnitellaan etukäteen pienintä yksityiskohtaa myöten, jonka jälkeen suunnitelma toteutetaan sellaisenaan. 

Projekti ikään kuin virtaa vain yhteen suuntaan, eikä suunnitelmaan yleensä tehdä enää muutoksia sen jälkeen kun alkuperäinen suunnitelma on kerran hyväksytty.

MVP-mallilla toteutetun ketterän kehityksen ja vesiputousmallin eroja voi miettiä vaikkapa auton muodossa. MVP-mallissa tuotetaan ensimmäiseksi täysin välttämättömistä osista, kuten neljästä pyörästä, ratista ja moottorista, muodostuva tuote. Sen jälkeen lisäominaisuuksia tuodaan mukaan käyttäjien palautteen pohjalta. 

Vesiputousmallilla toteutetussa autossa autoon suunnitellaan heti aluksi pienetkin yksityiskohdat ja lisäominaisuudet, kuten ilmastointi ja CD-soitin.

Ketterä kehitys vastaan vesiputousmalli

Vesiputousmallin toteuttamisesta tekee hankalan se tosiasia, että kaikkia tuotteeseen tai palveluun liittyviä yksityiskohtia on lähes mahdotonta ennustaa. Siksi pienten lisäominaisuuksien suunnittelu alussa on hankalaa. 

Tästä syystä vesiputousmallilla toteutettujen projektien suunnitteluvaiheeseen kuluu usein tarpeettoman kauan, projektia ei päästä aloittamaan, eikä aikaisista kehitysvaiheista saada tarpeellista palautetta. 

Lisäksi mikäli kävisikin niin, että koko auton idea olisi kehno eikä sille riittäisi kysyntää, menee CD-soittimen kaltaisiin lisäominaisuuksiin käytetty suunnitteluaika hukkaan. 

Ketterässä kehityksessä asiakkaalta saatu tieto ja palaute voidaan hyödyntää ohjelmistokehityksen aikana hyvin nopeasti ja tehokkaasti verrattuna vesiputousmalliin.

Mikäli palautetta pyydetään käyttäjiltä vasta tuotteen tai palvelun lopullisella valmistumishetkellä, voi ongelmien korjaaminen muuttua hyvin haastavaksi ja kalliiksi verrattuna siihen, että vikoihin oltaisiin puututtu ketterän kehityksen keinoin jo aiemmassa kehitysvaiheessa. 

Projektinjohtopalvelu sopii moneen eri tilanteeseen – ota yhteyttä!

Autamme mielellämme sekä pieniä että suurempia yrityksiä ohjelmistoprojektien toteuttamisessa.

Projektien johtamiseen tarjottava tuki vähentää projektiin liittyviä riskejä ja vapauttaa yrityksen käsipareja muihin tehtäviin. Näin projektinjohtopalvelu sopii loistavasti esimerkiksi niihin tilanteisiin, kun yrityksen työntekijät haluavat keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen ohjelmistoprojektin seurannan sijaan, tai ohjelmistoprojektin johto halutaan antaa kokeneisiin käsiin.

Ota meihin yhteyttä joko puhelimitse, sivun alakulmassa näkyvän chatin kautta tai alla näkyvän yhteydenottolomakkeen kautta.

Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä!