Asiakastarina – Kukunorin Pokka

11/9/2020

Asiakastarina – Kukunorin Pokka

Kukunorin Pokka – hyppy tuntemattomaan kannatti

Lähtötilanne

Verticsin ja Kukunorin tiet kohtasivat ensimmäisen kerran vuosien 2018 ja 2019 taitteessa, kun Kukunori etsi toteuttajaa uudelle digitaaliselle Pokka-arviointityökalulle. Kukunori kilpailutti Pokan toteuttajia julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:n kautta. Vertics oli yksi kymmenestä tarjouksen jättäneestä toimittajasta.

Kukunori toimii sosiaali- ja terveysalan järjestökentällä ja sen tavoitteena on luoda uutta toimintakulttuuria ja tuoda ihmisten ääntä kuuluviin. Kukunori halusi tuoda jotain uniikkia sote-järjestökentän kehitykseen ja näin syntyi idea Pokka-arviointityökalusta.

Valinta

Toimittajaa valitessa Verticsiä puolsi tarjouksen selkeys ja työsuunnitelman täsmällisyys. Tarjouksessa oli eroteltu henkilötyöpäivät ja työvaiheet. Verticsillä oli osoittaa vakuuttavia referenssejä myös aiemmista toimeksiannoista, Kukunorilta kerrotaan.

Kukunorilla päätöksentekoon vaikutti myös mahdollisuus saada toteutus tehtyä alusta asti heidän tarpeisiinsa räätälöitynä sekä mahdollisuus jatkaa alustan kehittämistyötä tulevaisuudessa. Pokkaa kehittäessä käytettiin ohjelmointikielenä suosittua React:ia juuri edellä mainituista syistä.

“Kun luodaan ja kokeillaan jotain uutta, on joskus järkevää valita kumppaniksi uusi toimija, joka on valmis haastamaan sitä mitä voi ja ei voi tehdä. Halusimme, että Pokasta tulee juuri se mistä olimme visioineet – uniikki työkalu. Vertics Oy oli meille hyppy tuntemattomaan, joka kannatti ehdottomasti ottaa”. Kertoo tilanteesta Kukunorin toiminnanjohtaja Markus Raivio.

Pokka oli alkaessaan yksi Verticsin merkittävimmistä projekteista. Verticsillä ei ollut vastaavan kokoluokan projekteista aiempaa kokemusta ja siksi Kukunorin Pokka oli omiaan kehittämään myös Verticsin toimintatapoja. Varmuutta tekemiseen kuitenkin toi jo pienemmissä projekteissa hyväksi havaittu prosessi, jossa eri työvaiheet oli mietitty ja kirjattu tarkkaan.

Projektin aloitus: hommat käyntiin

Projektin alkuvaiheessa oli hieman käynnistymisvaikeuksia suunnittelupuolen kanssa, mutta niistä päästiin yli avoimen kommunikaation avulla. Pääasiallinen viestintäkanava oli molemmille osapuolille entuudestaan tuttu Slack, mutta varsinkin alussa käytiin projektin sisältöä paljon läpi kasvotusten. Tärkeä osa oli löytää asiakkaan ja ohjelmoijien välille yhteinen sävel.

“Toiveisiin reagoitiin ja muutoksista tiedotettiin hyvin eikä meitä jätetty roikkumaan tiedottomina. Missään kohtaa ei tuntunut siltä, että tietoja pimitettäisiin, vaan keskustelu koodareiden kanssa oli avointa. Tämä auttoi myös hahmottamaan mikä oli mahdollista ja minkä ajan sisällä”, kertoo arviointi- ja seurantapäällikkö Outi Linnolahti Kukunorista.

“Olimme tekemässä täysin uudenlaista työkalua, josta ei ollut aiempaa referenssiä. Olemme olleet äärimmäisen tyytyväisiä työskentelytapaan sekä lopputulokseen. Työskentely on vaatinut tiivistä yhteistyötä, kommunikointia ja reagointia puolin ja toisin, ja tässä on onnistuttu todella hyvin”, Linnolahti jatkaa.

Lopputulos – mitä Pokasta muodostui?

Pokka on arviointityökalu, joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vertailla oman kyselyn tuloksia paitsi aiempiin omiin kyselyihin, myös muihin Pokan tietokantaan tallentuneisiin vastauksiin esimerkiksi järjestön toimialan tai alueen mukaan. Vertaamalla omia tuloksia muihin samankaltaisiin toimijoihin, saa kuvan oman toiminnan tilasta. Pokan erityispiirteenä on vertailudatapankki, johon kaikki Pokalla kerätty tieto tallentuu anonymisoidusti.

Pokka hyödyntää myös Sotkanet.fi:n avoimen rajapinnan dataa ja tarjoaa Pokan käyttäjille mahdollisuuden verrata omia tuloksia kansallisiin tutkimustuloksiin.

“Pokka on kunnianhimoinen kokonaisuus, joka sisältää paljon eri osia. Olimme erittäin tyytyväisiä, että kaikki suunnitellut asiat saatiin maaliin sovitusti. Nyt reilu puoli vuotta lanseerauksen jälkeen olemme ylittäneet tavoitteemme jo moninkertaisesti. Tällä hetkellä Pokka on käytössä jo yli 300 järjestössä ja saamme jatkuvasti mukaan uusia järjestöjä, jotka ovat kiinnostuneita oman toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä! Myös käyttäjäpalaute on ollut positiivista; Pokkaa on kehuttu monipuoliseksi, selkeäksi ja helppokäyttöiseksi alustaksi.”, Linnolahti viimeistelee.

Verticsillä ja Kukunorilla ollaan samaa mieltä siitä, että kehittämistyö ei ole koskaan valmis, ei myöskään Pokka. Käyttäjäpalautteen kautta pyritään kehittämään jo olemassa olevia ominaisuuksia sekä luomaan uusia käyttäjiä hyödyttäviä toimintoja. Tulevaisuudessa Pokkaan on suunnitteilla muun muassa uusien kieliversioiden luominen englanniksi ja ruotsiksi.

Kukunorin ja Pokan omat sivut löydät alta.

Kukunori

Pokka

Aihealueet

#sote #arviointityökalu #kehitystoiminta #datankeruu #datapankki #avoinlähdekoodi

Lue myös

Ota yhteyttä.Me vastaamme heti.

Tai ota suoraan yhteyttä meihin
Tai lähetä viesti lomakkeella