Laita itsesi käyttäjän asemaan

Avattuaan sovelluksen kauppasivun, käyttäjä voi joko asentaa sovelluksen suoraan, poistua sivulta asentamatta tai tutkia kuvia, videoita, arvosteluja yms. tarkemmin. Näistä viimeiseen vaihtoehtoon kuluu keskimäärin noin 13 sekuntia.

Todellisuudessa käyttäjät eivät kuitenkaan selaa läheskään koko kauppasivua läpi, vaan usein ohittavat videon ja katsovat 2-3 ensimmäistä kuvaa. Tämän vuoksi kauppasivun ensimmäisenä nähtävillä olevat materiaalit ovat kaikkein tärkeimpiä ja ne usein vaikuttavat huomattavasti siihen, asentaako käyttäjä sovelluksen vai ei.

Lisäksi, mikäli tämä sisältö on hyvin toteutettua, saattaa käyttäjä myös kiinnostua sovelluksesta ja tutkia esimerkiksi videota tai myöhempiä kuvia tarkemmin.

Asiat, jotka vaikuttavat kauppasivulla vierailevien henkilöiden päätökseen sovelluksen asentamisesta ovat esimerkiksi:

Sovelluksen nimi

Nimi on kriittisessä roolissa sovelluksen löydettävyydessä ja houkuttelevuudessa. Nimen tulee olla yksinkertainen ja helposti muistettava, eikä sen kannata olla liian geneerinen.

Kuvake

Tästä tarkemmin alempana.

Avainsanat

Nämä vaikuttavat siihen, millä hakusanoilla käyttäjät löytävät sovelluksesi. Niitä valitessa tulee kiinnittää huomiota siihen, mitä hakuja kohdeyleisösi saattaisi tehdä. Yleisten ja paljon käytettyjen avainsanojen keskuudessa on suurta kilpailua, mikä voi vaikeuttaa pienempien sovelluksien näkyvyyttä.

Videot ja kuvakaappaukset

Tästäkin alempana enemmän tietoa.

Kuvaus

Kuvauksen tulee olla tiivis esittely sovelluksen käyttötarkoituksesta ja toiminnallisuuksista. Ensimmäinen lause on aina tärkein, joten panosta siihen.

Arvostelut

Sovelluksen kannattaa usein pyytää käyttäjiä arvostelemaan sovellus, kun hän on ehtinyt tutustumaan siihen kunnolla.

 

Kuvakkeella on tärkeä merkitys

Kuvake on kriittisessä roolissa kauppasivulla: käyttäjät näkevät sivulla nimen ohella kuvakkeen ja näiden perusteella päättävät, avaavatko he sovelluksen oman kauppasivun vai eivät.

Hyvän kuvakkeen tulee paitsi näyttää luonnolliselta muiden sovellusikonien joukossa, myös erottua muista. Mikä usein jää ajattelematta on, että kuvakekin kannattaa testata paitsi eri vaihtoehtojen, myös kilpailevien yritysten, kuvakkeita vastaan.

Muutamia ohjeita hyvään kuvakkeeseen ovat:

Kuvaa sovelluksen tarkoitusta:

Kuvaketta voidaan käyttää viestimään sovelluksen tarkoitusta. Yksinkertaisten ja universaalien symbolien käyttö on tällöin olennaista.

Yksinkertaisuus:

Mitä vähemmän yksityiskohtia kuvakkeessa on, sitä helpommin se on tunnistettavissa. Myöskään yli kolmen eri värin käyttäminen ei ole suositeltavaa.

Tutki kilpailijoita:

Älä tietenkään kopioi heidän kuvakkeitaan, mutta niistä voi saada hyvää inspiraatiota oman kuvakkeen suunnitteluun.

Kuvake sopii taustakuvaan:

Jokaisella käyttäjällä on erilainen taustakuva, joten kuvaketta kannattaa kokeilla erilaisia taustoja vasten.

Sovelluksen houkuttelevuus

Kuten aiemmin todettiin, erityisesti ensimmäisillä kuvakaappauksilla on suuri merkitys sovelluksen houkuttelevuuden kannalta.

Ohjeita kuvakaappauksiin:

  • – Kosketuksia ja pyyhkäisyitä näytöllä kannattaa visualisoida videoissa kuvakkeilla ja animaatioilla.
  • – Ensimmäinen kuva on tärkein! Voit sisällyttää siihen esimerkiksi logon, mainoslauseen.
  • – Käytä yhtä kuvaa yhden toiminnallisuuden esittelyyn ja aloita merkittävimmistä.
  • – Toiminnallisuuksien esittelyn sijaan tehokas keino on myös kertoa muutama olennaisin syy käyttää.

Ohjeita videoihin:

  • – Sovelluksen videon tulee antaa houkutteleva kuva sovelluksesta jo ensimmäisten sekuntien aikana.
  • – Mikäli videoita on useampi, niiden tulee kertoa mm. eri sovelluksen toiminnallisuuksista.
  • – Vältä sisällön toistamista videoiden välillä.
  • – Monimutkaisten toiminnallisuuksien selittämiseen voi hyödyntää tekstiä videossa.

Valmis julkaisemaan?

Tutkiessasi, onko sovelluksen kauppasivu viimeistelty julkaisua varten, voit pohtia sivuja potentiaalisen kävijän näkökulmasta: miltä se vaikuttaa max. 13 sekunnin tarkastelun aikana?

Sivua kannattaa myös testata ja kuunnella muiden palautetta siitä. Kun viimein olet hionut sivun julkaisuvalmiiksi, ei työ kuitenkaan vielä ole päättynyt: julkaisun jälkeen alkaa seuraava vaihe – kauppasivun parantaminen.

Tilastojen seuraaminen, erilaisten kokeiluiden ja muutoksien tekeminen ja niiden vaikutusten tutkiminen auttavat kehittämään kauppasivua yhä parempaan suuntaan ja houkuttelemaan lisää käyttäjiä.

Meiltä saa jeesiä!

Tarvitsetko sinä tai yrityksesi apua sovelluksen julkaisemisessa? Ota yhteyttä sivun alaosassa mainittuun numeroon, niin voimme keskustella, kuinka Vertics voisi auttaa menestyksen takaamisessa.

Vertics on ohjelmistoratkaisuihin erikoistunut yritys, joka on tukenut lukuisia yrityksiä mm. sovelluskehityksen, käyttöliittymäsuunnittelun ja sovellusten ylläpitoon liittyvissä projekteissa.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Voimmeko olla avuksi?