Vierailijat eivät lähtökohtaisesti lue läheskään koko nettisivujen sisältöä. Tyypillisesti he ensin silmäilevät sivut nopeasti saaden yleiskuvan, mitä tietoa sivuilta löytyy ja vasta sitten lukevat oleellisimmat asiat. Vierailijoiden kiinnostus sivuihin vähenee nopeasti ajan myötä, kunnes lopulta vierailija menettää kokonaan kiinnostuksensa ja sulkee sivun.

Tämän pohjalta nettisivujen hyödyn maksimoimiseen on kaksi toisiaan tukevaa tavoitetta, joihin UX-suunnittelulla voidaan vastata:

Saada käyttäjä pysymään siellä mahdollisimman pitkää ja palaamaan takaisin.

Suunnitella sivut niin, että käyttäjä löytää lyhyessä ajassa oleellisimmat tiedot.

Näiden saavuttamiseksi on erittäin tärkeää huomioida, että sivut näyttävät nopeasti selatessa tyylikkäiltä, sisältö on jäsennelty hyvin ja oleelliset asiat erottuvat selkeästi. Tämä pätee myös verkkopalveluiden toimintoihin: mikäli toiminnot eivät selkeästi ole näkyvillä käyttäjille, ei niitä myöskään käytetä. Kun kaikki oleelliset toiminnot ja tiedot löytyvät nopeasti, palaa käyttäjä myös todennäköisemmin sivuille myöhemmin takaisin.

Seuraavaan listaan olemme koonneet muutaman usein käyttämämme neuvon, joilla pääsee alkuun hyvän käyttäjäkokemuksen (UX) takaamisessa.

Navigointi

– Navigointia on helppo ja nopea käyttää. Esimerkiksi mobiililla voi olla hyödyllistä pitää se näkyvissä myös sivuja skrollattaessa.
– Navigointipalkissa pääotsikoina ovat vain tärkeimmät ja muut sivut löytyvät loogisesti niiden alta.
– Liika hierarkisuus tekee sivuista nopeasti sekavat, ja jo kolmen tason syvyys on usein liikaa.
– Sivut on suunniteltu niin, ettei käyttäjän tarvitse skrollata pitkiä matkoja.

 

Sisältö ja teksti

– Tärkeimmät asiat on mainittu sivujen yläosassa tai tekstikappaleiden alussa, sillä usein käyttäjät lukevat vain 2-3 ensimmäistä lausetta.
– Oleellisimpien sisältöjen ympärillä on tarpeeksi tyhjää tilaa: sen käyttö voi lisätä käyttäjän huomiota jopa 20%.
– Visuaalisia keinoja käytetään pelkän tekstin ohella helpottamaan sivujen pikaselaamista sekä parantamaan niiden ulkoasua.
– Monivaiheisten toimintojen, kuten verkkokauppatiausten, valmiusastetta kannattaa usein kuvata edistymispalkilla, joka antaa vierailijalle visuaalisen tiedon edistymisestään.
– Sisältö kannattaa toteuttaa sopivan minimalistisesti: esimerkiksi numeroituja listoja voidaan hyödyntää pitkien tekstikappaleiden sijaan helpomman luettavuuden takaamiseksi.
– Sisällytä yksi Call to Action -toiminto sivullesi, esimerkiksi ”Tilaa nyt” -painike.

 

Sivujen nopeus

– On kriittistä toteuttaa nopeilta tuntuvat sivut. Käyttäjien havaitsema nopeus koostuu sivujen todellisesta latausajasta, siitä mitä tapahtuu lataamisen aikana sekä animaatioiden sulavuudesta.
– Mikäli sisällön lataamisessa voi kestää, kannattaa sen latautuessa näyttää jotakin ”dummy-sisältöä” pelkän tyhjän taustan sijaan: esimerkiksi Facebookissa lataamattomat postaukset näkyvät harmaina palkkeina.
– Joitakin toimintoja voidaan toteuttaa taustalla ilman, että käyttäjä edes huomaa niitä.

 

Värit

– Sivujen väriteeman kannattaa usein olla samanlainen eri sivuilla, jotta sivut luovat yhtenäisen kokonaisuuden.
– Käytä enintään kolmea pääväriä sivuillasi. Joissakin tapauksissa myös enemmän voi toimia, mutta tällöin kannattaa harkita tarkasti.
– Erota linkit väriltään muusta tekstistä, sillä muuten käyttäjä todennäköisesti jättää ne huomioimatta.
– Säästä yksi väreistä ”Call to Action” -toiminnollesi sen erottamiseen muusta sisällöstä.

 

Kuvat ja ikonit

– Sisältöjen, erityisesti pitkien tekstien ja artikkelien, yhteydessä näytetään aiheeseen sopivia kuvia: ne voivat lisätä sivun lukemisia jopa yli 50%.
– Kuvien sijainti, koko ja sisältö on hyvin suunniteltu: tutkimuksen mukaan käyttäjät käyttävät 10% enemmän aikaa ”tietoa meistä” -sivulla kuvien katosmiseen kuin sisällön lukemiseen.
– Ikonit ovat yksinkertaisia, niitä ei käytetä liikaa ja ne kuvaavat hyvin asioita, joihin ne on yhdistetty.
– Ikonit sopivat kaikkiin kulttuurillisiin konteksteihin, ja kaikki ymmärtävät niiden merkityksen.

Ota yhteyttä

Jos tarvitset jeesiä edellisten kohtien soveltamiseen omilla nettisivuillasi, niin ota yhteyttä osoitteeseen hello@vertics.co tai soita sivun alalaidassa näkyvään numeroon.

× Voimmeko olla avuksi?